İzole Protein

İzole protein temel olarak whey proteinin daha da filtre edilerek saflaştırılmış halidir. whey proteininin izole olarak adlandırılabilmesi için en az %90 oranında protein yüzdesine sahip olması gereklidir.

İzole protein whey proteine kıyasla daha düşük miktarlarla daha etkindir. Laktoz içeriği yok denecek kadar düşük olduğu için de laktoz duyarlılığı olan kişilerin de tüketimine uygundur.

11 sonuç gösteriliyor